18/08/2022 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy điền
歸田

Tác giả: Đào Sư Tích - 陶師錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2011 08:08

 

Nguyên tác

藍山至此緣生繼,
耕稼無耰抱卵身。
魚網隨朝收小利,
蠶桑勤依有良恩。
幸逢官路仍多禍,
不識人和大失真。
條里早回觀匊敬,
善行詒福後來人。

Phiên âm

Lam sơn chí thử duyên sinh kế,
Canh giá vô ưu bão noãn thân.
Ngư võng tuỳ triều thu tiểu lợi,
Tàm tang cần ỷ hữu lương ân.
Hạnh phùng quan lộ nhưng đa hoạ,
Bất thức nhân hoà đại thất chân.
Điều lý tảo hồi quan cúc kính,
Thiện hành di phúc hậu lai nhân.

Bản dịch của Duy Phi

Núi lam này đến duyên sinh kế
Cày cấy lo gì thiếu thốn đâu
Lợi nhỏ tuỳ theo triều lưới vó
Ân nhiều bởi gắng lứa tằm dâu
Chen vào quan lộc lo canh cánh
Chẳng thấu lẽ người mất lớn lao
Sớm tỉnh về quê chăm luống cúc
“Thiện” đường để phúc mãi muôn sau
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Sư Tích » Quy điền