26/01/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhĩ Hà
耳河

Tác giả: Đào Sư Tích - 陶師錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2011 07:03

 

Nguyên tác

世事如江日降升,
從風天打破堤層。
眼中後浪追前浪,
水上高淩拽下淩。
來往欲安難有望,
人船皆畏似居冰。
惟尋淺處依廬畔,
少得舒懷待歲終。

Phiên âm

Thế sự như giang nhật giáng thăng,
Tùng phong thiên đả phá đê tằng.
Nhãn trung hậu lãng truy tiền lãng,
Thuỷ thượng cao lăng duệ hạ lăng.
Lai vãng dục an nan hữu vọng,
Nhân thuyền giai uý tự cư băng.
Duy tầm thiển xứ y lư bạn,
Thiểu đắc thư hoài đãi tuế chung.

Dịch nghĩa

Sự đời như nước sông lúc lên, lúc xuống,
Nước theo gió thổi xông vào phá vỡ đê.
Trước mắt thấy sóng sau tiến theo sóng trước,
Làn cao kéo theo làn thấp.
Kẻ qua lại muốn yên cũng khó mong,
Người và thuyền đều sợ run như bước trên lớp băng mỏng.
Thôi tìm nước nông bến bụi lau để trú mình,
Tạm thư giãn nỗi lòng đợi chờ năm hết.

Bản dịch của Duy Phi

Thế sự như sông nước xuống, dâng
Đê cao gió thúc muốn xô vầng
Sóng trước sóng sau dồn tới tấp
Làn cao làn thấp cuốn phăng phăng
Lại qua nơm nớp dường bay vía
Lữ khách kinh hoàng tựa đạp băng
Tìm chốn bờ nông nương túp cỏ
Đôi niềm uẩn khúc, đợi qua năm
Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011
2. Khiếu Năng Tĩnh, Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược, Dương Văn Vượng dịch, NXB Nam Định, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Sư Tích » Nhĩ Hà