15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2023 16:51

夏詠

驅雲萬手四邊天,
大小同心保故園。
黍稻早收倉廩滿,
以防風雨播連連。

 

Hạ vịnh

Khu vân vạn thủ tứ biên thiên,
Đại tiểu đồng tâm bảo cố viên.
Thử đạo tảo thu thương lẫm mãn,
Dĩ phòng phong vũ bá liên liên.

 

Dịch nghĩa

Hàng vạn cánh tay khua đuổi mây đi,
Dù lớn hay bé cũng một lòng gìn giữ nơi nhà cũ.
Thóc lúa sớm thu về chứa đầy bồ đầy cót,
Để phòng khi gió mưa ập tới luôn luôn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Muôn bàn tay đuổi áng mây xa
Lớn nhỏ đồng tâm giữ nếp nhà
Lúa sớm gặt về bồ cót đựng
Phòng khi dồn dập gió mưa qua.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Lộc

Như ngàn tay vẫy đuổi mây đi
Già trẻ đồng tâm giữ chốn quê
Thóc lúa đầy bồ thu hoạch sớm
Đề phòng khi gió dập mưa về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời