14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 10:33

酸漿草

酸漿草號𦹯珠眉,
無毒酸寒善走施。
行血通淋兼止渴,
虫瘡痔漏最能醫。

 

Toan tương thảo

Toan tương thảo hiệu cỏ chua me,
Vô độc, toan hàn, thiện tẩu thi.
Hành huyết, thông lâm, kiêm chỉ khát,
Trùng sang, trĩ lậu, tối năng y.

 

Dịch nghĩa

Toan tương thảo là cỏ chua me đất,
Vị chhua tính lạnh, không độc, hay thông hoạt.
Làm cho máu chảy, khỏi đái buốt, bớt khát.
Đắp mụn lở có trùng, trĩ rò rất công hiệu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Toan tương thảo là cỏ chua me,
Chua, lạnh, không độc, hay dẫn đi.
Máu chạy, đái thông và khỏi khát,
Trĩ rò, lở ngứa, hiệu khôn bì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Toan tương thảo hiệu me chua đất,
Vị lạnh chua, lành, thông hoạt hay.
Thông huyết, bớt khát, khỏi đái buốt,.
Đắp trùng mụn, trĩ hiệu công ngay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời