21.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
64 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 31/10/2018 22:53 bởi Vanachi
Trần Lê Sáng (1937-) quê làng Vân Hội, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay là Vân Hội, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thân sinh Trần Lê Hữu (1896-1980) là một học giả có tiếng. Ông nguyên là cán bộ nghiên cứu, phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bản Tịnh thiền sư (Việt Nam)

Chu Văn An (Việt Nam)

Đỗ Tử Vi (Việt Nam)

Khuông Việt thiền sư (Việt Nam)

Lê Cảnh Tuân (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Nguyễn Bá Thông (Việt Nam)

Nguyễn Nhữ Bật (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Văn Siêu (Việt Nam)

Phạm Nhân Khanh (Việt Nam)

Phạm Nhữ Dực (Việt Nam)

Phạm Sư Mạnh (Việt Nam)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Tạ Thiên Huân (Việt Nam)

Trần Công Cẩn (Việt Nam)

Trần Đình Thâm (Việt Nam)

Trần Nghệ Tông (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trình Thuấn Du (Việt Nam)