Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
14 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 21/07/2008 09:47 bởi Vanachi
Tạ Thiên Huân 謝天燻 hiệu Thoái Viên, chưa rõ sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu. Từng làm quan vào đời Trần, đến chức Tả tham tri chính sự.

Tác phẩm: hiện còn 14 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.