Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
14 bài thơ
Tạo ngày 21/07/2008 09:47 bởi Vanachi
Tạ Thiên Huân 謝天燻 hiệu Thoái Viên, chưa rõ sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu. Từng làm quan vào đời Trần, đến chức Tả tham tri chính sự.

Tác phẩm: hiện còn 14 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.