Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 20:04

蘭其三

東皇律令太匆忙,
為愛幽香冠眾芳。
先主當門雖辱語,
鋤根往往不除香。

 

Lan kỳ 03

Đông hoàng luật lệnh thái thông mang,
Vị ái u hương quán chúng phương.
Tiên chủ đương môn tuy nhục ngữ,
Sừ căn vãng vãng bất trừ hương.

 

Dịch nghĩa

Luật lệnh của Đông Hoàng quá gấp gáp,
Vì yêu mùi thơm thanh u đứng đầu các hoa thơm.
Tiên chủ tuy có lời xỉ vả ngay trước cửa,
Nhưng chỉ cuốc bỏ được rễ, chứ thường không cuốc bỏ được mùi thơm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệnh của Đông Hoàng quá vội vàng
Thanh u hơn cả mọi hoa thơm
Tiên vương dẫu có lời chê trách
Cuốc rễ nhưng nào nhổ được hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Luật lệnh Đông Hoàng quá vội vàng,
Mùi thơm sâu kín đứng đầu hàng.
Tiên chủ tuy có lời chê trách,
Cuốc rễ nhưng nào cuốc hương tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời