Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 20:06

蘭其六

幾對冰花嗟白首,
獨期霜降抱丹心。
莫愁環堵無餘物,
猶有幽蘭與素琴。

 

Lan kỳ 06

Kỷ đối băng hoa ta bạch thủ,
Độc kỳ sương giáng bão đan tâm.
Mạc sầu hoàn đổ vô dư vật,
Do hữu u lan dữ tố cầm.

 

Dịch nghĩa

Mấy lần ngồi trước đoá hoa băng tuyết, than thở đến bạc đầu,
Riêng hẹn với mình dù trong sương giá, vẫn giữ tấm lòng son.
Đừng buồn tường vách chung quanh không có gì khác nữa,
Còn có khóm lan u nhã với cây đàn tự năm nào!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Hoa tuyết vừa năm kể bạc đầu
Hẹn cùng sương gió giữ thanh cao
Buồn chi kìm hãm trơ tường vách
Còn đó cầm lan tự thuở nào.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngồi trước hoa băng tủi bạc đầu
Hẹn mình sương giá giữ thanh cao
Đừng buồn vách kín thân trơ trọi
Còn đó; cầm, lan có hết đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi trước hoa băng, than tóc bạc,
Hẹn mình sương giá, giữ lòng son.
Đừng buồn tường vách không gì nữa,
U nhã khóm lan, đàn vẫn còn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Ngắm tuyết hoa thương kẻ bạc đầu
Cô thân sương giáng dưỡng tâm đau
Chớ buồn vòng khánh không còn nữa
Đàn cổ ẩn lan còn với nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời