Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 3 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:03

蘭其一

為愛幽叢僕屢更,
孤吟不覺夜窗明。
偶然拾得花中趣,
習習香風筆底生。

 

Lan kỳ 01

Vị ái u tùng bộc lũ canh,
Cô ngâm bất giác dạ song minh.
Ngẫu nhiên thập đắc hoa trung thú,
Tập tập hương phong bút để sinh.

 

Dịch nghĩa

Vì ta yêu khóm cây u nhã, nên hay dạo xem,
Ngâm thơ một mình, chợt thấy trăng ló bên cửa sổ.
Thú làm thơ bỗng nhiên đến giữa lúc ngắm hoa,
Gió thơm tới tấp nảy sinh dưới ngòi bút.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Yêu khóm thâm u năng tới thăm,
Bóng trăng chợt lọt lúc ngâm nhàn.
Ngẫu nhiên trong lúc đang say ngắm,
Dưới bút gió hương cứ tới tràn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thiếu

Anh Điệp ơi, hình như câu thứ ba bản dịch thiếu cái gì phải không ạ?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

dịch thiếu

Có lẽ thiếu chữ "lúc" :D

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Yêu vì u nhã mới năng thăm
Trăng ló ngoài song cất giọng ngâm
Đang lúc thưởng hoa sinh hứng thú
Hương nồng quyện gió tứ thơ dâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khóm cây u nhã, thích về thăm,
Trăng ló bên song mình giọng ngâm.
Bỗng đến hứng thơ trong lúc ngắm,
Hương nồng gió lộng bút trào dâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời