08/12/2021 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 01
蘭其一

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 20:03

 

Nguyên tác

為愛幽叢僕屢更,
孤吟不覺夜窗明。
偶然拾得花中趣,
習習香風筆底生。

Phiên âm

Vị ái u tùng bộc lũ canh,
Cô ngâm bất giác dạ song minh.
Ngẫu nhiên thập đắc hoa trung thú,
Tập tập hương phong bút để sinh.

Dịch nghĩa

Vì ta yêu khóm cây u nhã, nên hay dạo xem,
Ngâm thơ một mình, chợt thấy trăng ló bên cửa sổ.
Thú làm thơ bỗng nhiên đến giữa lúc ngắm hoa,
Gió thơm tới tấp nảy sinh dưới ngòi bút.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Yêu khóm thâm u năng tới thăm,
Bóng trăng chợt lọt lúc ngâm nhàn.
Ngẫu nhiên trong lúc đang say ngắm,
Dưới bút gió hương cứ tới tràn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 01