Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 20:07

蘭其八

蒲團獨坐掩山扉,
滿碗秋風習習微。
禪觀觸機能悟道,
真香幽色是耶非?

 

Lan kỳ 08

Bồ đoàn độc toạ yểm sơn phi,
Mãn uyển thu phong tập tập vi.
Thiền quán xúc cơ năng ngộ đạo,
Chân hương u sắc thị gia phi?

 

Dịch nghĩa

Ngồi một mình trên đệm cói, khép cửa núi lại,
Gió thu đầy vườn hắt hiu thổi tới.
Tu thiển, phải gặp cơ hội mới ngộ đạo,
Vậy mùi thơm chàn chính và sắc màu u nhã là thực có hay chăng?


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Cửa núi khép hờ chiếu cói ngơi
Vườn thu hiu hắt gió đưa hơi
Quy thiền nhờ dịp nên công quả
U sắc chân hương phải thực đời?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngồi yên nệm cói, cửa non che
Hiu hắt đầy vườn ngọn gió thu
Ngộ đạo tu thiền chờ gặp hội
Có chăng hương sắc thật thanh u?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khép hờ cửa núi, đệm tre ngồi,
Hiu hắt vườn thu đưa gió rồi.
Gặp hội tu thiền mới ngộ đạo,
Sắc hương chân chính phải trên đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời