Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 09:50

即事

淡曉扶蔾入退園,
園中花草故依然。
年來卻愛新桃子,
春一番來一少年。

 

Tức sự

Đạm hiểu phù lê nhập Thoái Viên.
Viên trung hoa thảo cố y nhiên.
Niên lai khước ái tân đào tử,
Xuân nhất phiên lai nhất thiếu niên.

 

Dịch nghĩa

Tảng sáng chống gậy vào Thoái Viên,
Trong vườn, hoa cỏ vẫn y như cũ.
Mấy năm rày lại càng yêu cây đào tơ,
Mỗi độ xuân sang là một lần trẻ lại.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Gậy chống, tinh mơ dạo Thoái Viên,
Trong vườn, hoa cỏ vẫn y nguyên.
Hàng năm vốn thích đào tơ ấy,
Mỗi độ xuân về một trẻ thêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thoái Viên, dạo gót tinh mơ
Trong vườn hoa cỏ nguyên sơ thuở nào
Mấy năm nay thích tơ đào
Xuân sang mỗi độ như sao trẻ dần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chống gậy sớm mai dạo Thoái Viên,
Trong vườn, thảo mộc vẫn y nguyên.
Mấy năm yêu thích đào tơ ấy,
Mỗi độ xuân sang thấy trẻ liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời