Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:04

蘭其二

炎帝招來入藥材,
雜挼花卉意尤乖。
縱饒束帛臨岩谷,
高尚初心恐不來。

 

Lan kỳ 02

Viêm đế chiêu lai nhập dược tài,
Tạp noa hoa huỷ ý vưu quai.
Túng nhiêu thúc bạch lâm nham cốc,
Cao thượng sơ tâm khủng bất lai.

 

Dịch nghĩa

Viêm Đế gọi đến cho vào hàng vị thuốc,
Vò lẫn với hoa cỏ, ý thật không hợp.
Cho dù có đem đầy lụa tới bên hang núi để vời,
Vì lòng cao thượng vốn có từ đầu, e vẫn không chịu đến.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Viêm Đế vời ra phong gọi thuốc,
Vò cùng hoa cỏ hợp đâu nào.
Dẫu đem đầy lụa bên hang núi,
Vẫn sợ chẳng về, cốt cách cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Viêm Đế cho là vị thuốc hay
Lẫn trong hoa cỏ ý không vừa
Lụa là dẫu chất đầy hang núi
Thanh khiết nên lòng quyết chẳng đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Luật lệnh Đông Hoàng quá vội vàng,
Mùi thơm sâu kín đứng đầu hàng.
Có lời tiên chủ tuy chê trách,
Cuốc rễ nhưng nào hương cuốc sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời