03/07/2022 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 02
蘭其二

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:04

 

Nguyên tác

炎帝招來入藥材,
雜挼花卉意尤乖。
縱饒束帛臨岩谷,
高尚初心恐不來。

Phiên âm

Viêm đế chiêu lai nhập dược tài,
Tạp noa hoa huỷ ý vưu quai.
Túng nhiêu thúc bạch lâm nham cốc,
Cao thượng sơ tâm khủng bất lai.

Dịch nghĩa

Viêm Đế gọi đến cho vào hàng vị thuốc,
Vò lẫn với hoa cỏ, ý thật không hợp.
Cho dù có đem đầy lụa tới bên hang núi để vời,
Vì lòng cao thượng vốn có từ đầu, e vẫn không chịu đến.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Viêm Đế vời ra phong gọi thuốc,
Vò cùng hoa cỏ hợp đâu nào.
Dẫu đem đầy lụa bên hang núi,
Vẫn sợ chẳng về, cốt cách cao.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 02