15/06/2024 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 03
蘭其三

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:04

 

Nguyên tác

東皇律令太匆忙,
為愛幽香冠眾芳。
先主當門雖辱語,
鋤根往往不除香。

Phiên âm

Đông hoàng luật lệnh thái thông mang,
Vị ái u hương quán chúng phương.
Tiên chủ đương môn tuy nhục ngữ,
Sừ căn vãng vãng bất trừ hương.

Dịch nghĩa

Luật lệnh của Đông Hoàng quá gấp gáp,
Vì yêu mùi thơm thanh u đứng đầu các hoa thơm.
Tiên chủ tuy có lời xỉ vả ngay trước cửa,
Nhưng chỉ cuốc bỏ được rễ, chứ thường không cuốc bỏ được mùi thơm.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệnh của Đông Hoàng quá vội vàng
Thanh u hơn cả mọi hoa thơm
Tiên vương dẫu có lời chê trách
Cuốc rễ nhưng nào nhổ được hương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 03