Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:08

蘭其十二

秋入書堂夜欲中,
吟鞋獨自遶芳叢。
鼻根豈是貪香味,
正是吾家臭味同。

 

Lan kỳ 12

Thu nhập thư đường dạ dục trung,
Ngâm hài độc tự nhiễu phương tùng.
Tị căn khởi thị tham hương vị,
Chính thị ngô gia xú vị đồng.

 

Dịch nghĩa

Hơi thu lọt vào thư phòng, trời sắp nửa đêm,
Đôi hài thơ một mình dạo quanh khóm cây thơm.
Nào phải do cái mũi mải hương vị,
Mà chính vì nó vốn cùng một giống với nhà ta.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đêm thu lạnh lọt thư phòng
Quanh gốc cây thơm dạo một mình
Đâu phải mũi ta ưa vị ấy
Người hoa vốn dĩ một nòi chung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa đêm thu lẩn vào thư phòng,
Quanh khóm cây thơm dạo một vòng.
Đâu phải mũi ta quen vị ấy,
Chính vì ta giống cũng cùng giòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời