Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:08

蘭其十

靈均去後幾流芳,
騷筆蕭然莫發揚。
今日花前悄無語,
清風雖為策賢良。

 

Lan kỳ 10

Linh Quân khứ hậu kỷ lưu phương,
Tao bút tiêu nhiên mạc phát dương.
Kim nhật hoa tiền tiễu vô ngữ.
Thanh phong thuỳ vị sách hiền lương.

 

Dịch nghĩa

Sau khi Linh Quân qua đời, danh thơm còn lưu lại bao nhiêu nữa,
Ngọt bút Ly tao tiêu điều không còn kẻ phát huy lên.
Hôm nay đứng trước hoa rầu rĩ không nói,
Gió mát sẽ do đâu mà chọn kẻ hiền lương?


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Linh Quân đi khỏi tiếng thơm còn?
Ngọn bút Ly Tao thiếu kẻ truyền
Nay đứng trước hoa rầu khó nói
Gió lành đâu chọn kẻ hiền lương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Linh Quân đã mất, tiếng thơm còn,
Ngọt bút Ly tao thiếu kẻ tôn.
Nay đứng trước hoa rầu chẳng nói,
Gió lành đâu chọn kẻ lòng son?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời