Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:05

蘭其四

仙骨冷冷體自幽,
餐冰吸露自蕭疏。
那知惹起輕身法,
誤墮醫家百草圖。

 

Lan kỳ 04

Tiên cốt linh linh thể tự u,
Xan băng hấp lộ tự tiêu sơ.
Na tri nhạ khởi khinh thân pháp,
Ngộ đoạ y gia bách thảo đồ.

 

Dịch nghĩa

Cốt cách thanh cao như người tiên, thể chất tự thành u nhã,
Ăn băng, uống móc, tự mình đượm vẻ thanh đạm.
Nào hay đem lại phép làm nhẹ nhõm thân thể,
Nhầm rơi vào sách "Bách thảo đồ" của nhà làm thuốc.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cốt cách người tiên, thanh thể chất
Ăn sương uống tuyết vẻ đơn sơ
Nào hay đem phép làm thân nhẹ
Nhầm rớt vào trong ''Bách thảo đồ''

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cốt cách thanh cao như bậc tiên,
Ăn băng, uống móc, vẻ thanh hiền.
Nào hay đem phép làm thân nhẹ,
Sách “Bách thảo đồ” nhầm có liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời