06/10/2022 14:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 04
蘭其四

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:05

 

Nguyên tác

仙骨冷冷體自幽,
餐冰吸露自蕭疏。
那知惹起輕身法,
誤墮醫家百草圖。

Phiên âm

Tiên cốt linh linh thể tự u,
Xan băng hấp lộ tự tiêu sơ.
Na tri nhạ khởi khinh thân pháp,
Ngộ đoạ y gia bách thảo đồ.

Dịch nghĩa

Cốt cách thanh cao như người tiên, thể chất tự thành u nhã,
Ăn băng, uống móc, tự mình đượm vẻ thanh đạm.
Nào hay đem lại phép làm nhẹ nhõm thân thể,
Nhầm rơi vào sách "Bách thảo đồ" của nhà làm thuốc.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cốt cách người tiên, thanh thể chất
Ăn sương uống tuyết vẻ đơn sơ
Nào hay đem phép làm thân nhẹ
Nhầm rớt vào trong ''Bách thảo đồ''
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 04