Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:05

蘭其五

貧中噴出紫金身,
冉冉幽香拂鼻根。
兀坐毗耶初入定,
敢將俗態伴清芬。

 

Lan kỳ 05

Bần trung phún xuất tử kim thân,
Nhiễm nhiễm u hương phất tị căn.
Ngột toạ tỳ gia sơ nhập định,
Cảm tương tục thái bạn thanh phân.

 

Dịch nghĩa

Trong cảnh nghèo vẫn nẩy ra tấm thân quí báu,
Mùi thơm kín đáo thoang thoảng đưa đến tận mũi.
Vị thiền sư ngồi ngay ngắn mới vừa nhập định,
Đâu dám đem thói tục làm bạn cùng mùi hương thanh cao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh nghèo vẫn nảy tấm thân vàng
Đầu mũi mơ hồ thoang thoảng hương
Ngay ngắn, thiền sư vừa nhập định
Ai đem thói tục kết người thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh nghèo vẫn nẩy báu thân vàng,
Thoang thoảng mùi thơm kín toả sang.
Ngay ngắn thiền sư ngồi nhập định,
Đâu đem thói tục bạn hương thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời