05/08/2020 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 05
蘭其五

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:05

 

Nguyên tác

貧中噴出紫金身,
冉冉幽香拂鼻根。
兀坐毗耶初入定,
敢將俗態伴清芬。

Phiên âm

Bần trung phún xuất tử kim thân,
Nhiễm nhiễm u hương phất tị căn.
Ngột toạ tỳ gia sơ nhập định,
Cảm tương tục thái bạn thanh phân.

Dịch nghĩa

Trong cảnh nghèo vẫn nẩy ra tấm thân quí báu,
Mùi thơm kín đáo thoang thoảng đưa đến tận mũi.
Vị thiền sư ngồi ngay ngắn mới vừa nhập định,
Đâu dám đem thói tục làm bạn cùng mùi hương thanh cao.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh nghèo vẫn nảy tấm thân vàng
Đầu mũi mơ hồ thoang thoảng hương
Ngay ngắn, thiền sư vừa nhập định
Ai đem thói tục kết người thanh
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 05