Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 09:47

過扶董渡

鐵馬嘶寒萬里秋,
當年事業付東流。
月明不管興亡事,
獨照行人古渡頭。

 

Quá Phù Đổng độ

Thiết mã tê hàn vạn lý thu,
Đương niên sự nghiệp phó đông lưu.
Nguyệt minh bất quản hưng vong sự,
Độc chiếu hành nhân cổ độ đầu.

 

Dịch nghĩa

Ngựa sắt hý rợn người trong muôn dặm hơi thu,
Sự nghiệp năm ấy phó cho giòng nước chảy về đông.
Vầng trăng sáng dửng dưng trước sự hưng phế,
Chỉ soi khách đi đường trên bến đò xưa.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Ngựa sắt hý vang vạn dặm thu,
Năm nao sự nghiệp mặc đông lưu.
Trăng soi hờ hững đời hưng phế,
Dõi khách trên đường chốn bến xưa!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn dặm hơi thu ngựa sắt lồng
Năm xưa sự nghiệp phó dòng đông
Dửng dưng trăng sáng quên hưng phế
Bến cũ soi người dạo bước chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm hơi thu ngựa sắt xông,
Năm xưa sự nghiệp mặc giòng đông.
Dửng dưng vầng nguyệt qua hưng phế,
Soi khách đò xưa trên bến sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời