Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:06

蘭其七

別無聲色自芬芳,
獨伴吟翁遶砌香。
甌瓦不知渠體態,
忘推國色作花王。

 

Lan kỳ 07

Biệt vô thanh sắc, tự phân phương,
Độc bạn ngâm ông nhiễu thế hương.
Âu ngoã bất tri cừ thể thái,
Vọng suy quốc sắc tác hoa vương.

 

Dịch nghĩa

Không thanh, không sắc mà vẫn thơm tho.
Một mình làm bạn với nhà thơ, mùi hương toả quanh thềm đá.
Chậu sành không biết phong thái rất mực đó.
Cứ tôn bừa là quốc sắc, làm chúa tể các loài hoa.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Bạn cùng thi sĩ, khắp thềm thơm,
Không sắc không thanh vẫn ngát hương.
Chậu sứ nào hay phong cốt ấy,
Tôn bừa quốc sắc với hoa vương.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Không sắc không thanh mùi dịu thơm
Trước thềm hương toả bạn thi nhân
Sứ sành đâu biết chi phong thái
Quốc sắc hoa vương cứ đặt nhầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không sắc, không thanh thơm vẫn dần.
Quanh thềm hương toả bạn thi nhân.
Chậu sành không biết gì phong thái.
Quốc sắc hoa vương, cứ đặt nhầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời