Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 20:07

蘭其九

幽香不為幽人改,
冰幹居然隨意芳。
獨抱此心堅此節,
此翁與此一般香。

 

Lan kỳ 09

U hương bất vị u nhân cải,
Băng cán cư nhiên tuỳ ý phương.
Độc bão thử tâm kiên thử tiết,
Thử ông dữ thử nhất ban hương.

 

Dịch nghĩa

Mùi thơm thanh nhã không vì người ở ẩn mà đổi thay,
Tấm thân băng tuyết vẫn toả hương như cũ.
Một mình giữ lấy dạ này, bền với tiết tháo này,
Lão già này với giống hoa này cùng thơm tho như một.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Đâu vì ẩn giả thay mùi ngát,
Một tấm thân băng cứ toả thơm.
Tiết tháo lòng trong riêng nguyện giữ,
Ta đây, hoa đấy, một làn hương.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hương thanh không đổi vì người ẩn
Băng tuyết thân nầy vẫn toả thơm
Tiết tháo một lòng gìn giữ lấy
Ta đây, hoa đó một làn hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không vì người ẩn đổi hương thanh,
Băng tuyết tấm thân hương toả lành.
Giữ dạ một mình bền tiết tháo,
Lão này hoa đó hương lòng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời