Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/08/2008 02:32 bởi Vanachi
Trần Công Cẩn 陳公謹 sinh và mất năm nào chưa rõ, chỉ biết ông là em ruột Trần Đình Thâm 陳廷深, người làng Phúc Đa xã Chí Tri, huyện Đông Triều phủ lộ Tân Hưng trấn Hải Thanh.

Tác phẩm còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục và một bài phú chép trong Quần hiền phú tập.

 

Tuyển tập chung