Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2008 02:34

春日遊山寺

杖藜扶我入禪關,
花草迎人取次攀。
院靜山明窗似畫,
一庭芳草佛家閒。

 

Xuân nhật du sơn tự

Trượng lê phù ngã nhập thiền quan,
Hoa thảo nghênh nhân thủ thứ phan.
Viện tĩnh sơn minh song tự hoạ,
Nhất đình phương thảo Phật gia nhàn.

 

Dịch nghĩa

Chiếc gậy lê đỡ ta vào cửa thiền,
Hoa cỏ đón người lần lượt vịn.
Cảnh viện yên lặng, núi sáng, ngoài cửa sổ đẹp như vẽ,
Một sân cỏ thơm, cảnh nhà Phật thanh nhàn.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Gậy lê đỡ lão nhập thiền quan,
Hoa cỏ đón người vịn bước lên.
Viện vắng ngoài song non tựa vẽ,
Một sân hương cỏ Phật gia nhàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chống gậy đỡ ta đến cửa thiền
Cỏ hoa như cũng đón người lên
Ngoài song viện vắng non như vẽ
Hương cỏ đầy sân cảnh Phật nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếc gậy đỡ ta vào cửa thiền,
Cỏ hoa cũng muốn đón người lên.
Viện yên song sáng non như vẽ,
Cảnh Phật thanh nhàn thơm cỏ hiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỡ ta chiếc gậy vào thiền,
Cỏ hoa cũng muốn đón hiền nhân lên.
Ngoài song núi đẹp, viện yên,
Thanh nhàn cảnh Phật cỏ hiên thơm tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời