Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/08/2008 02:08 bởi Vanachi
Trần Đình Thâm 陳廷深 hiệu là Hủ Phố, sinh và mất năm nào chưa rõ; người làng Phúc Đa, xã Chí Tri, huyện Đông Triều, phủ lộ Tân Hưng, trấn Hải Thanh. Ông đậu Thám hoa năm Long Khánh thứ 2 (1374), làm quan đến chức Ngự sử Trung tán, quyền Giám tu Quốc sử; được Trần Duệ Tông cử đi sứ, đối đáp cứng cỏi, ông được người Nguyên khen ngợi, các sử gia cổ nuớc ta cũng hết sức đề cao. Khi Hồ Quí Ly lên làm vua, ông giả cách điếc không ra làm quan.

Tác phẩm hiện còn 2 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung