題秋江送別圖

江樹晴更濃,
江波綠未已。
離思浩難收,
滔滔寄江水。

 

Đề thu giang tống biệt đồ

Giang thụ tình cách nùng,
Giang ba lục vị dĩ.
Ly tứ hạo nan thu,
Thao thao ký giang thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Trời tạnh cây bên sông càng thêm đậm,
Sóng trên sông màu xanh vỗ không ngừng.
Nỗi nhớ lúc xa nhau mênh mông khó nói hết,
Đành gửi theo dòng sông cuồn cuộn trôi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Trần Lê Sáng

Trời tạnh trên sông cây đậm nồng,
Dưới sông nuớc biếc vẫn xuôi dòng.
Tứ sầu ly biệt thêm man mác,
Cho cuốn xuôi cùng với nước sông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xanh rờn cây bến trời trong
Dưới sông sóng biếc xuôi dòng nhấp nhô
Xa nhau nỗi nhớ vô bờ
Gởi theo con nước lững lờ về đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trời tạnh cây sông xanh
Triều biếc sóng sông rẫy
Chia tay ý khó tìm
Cuồn cuộn theo sông chảy


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời tạnh bên sông cây biếc hồng,
Sóng sông xanh vỗ mãi xuôi dòng.
Nỗi nhớ xa nhau khôn nói hết,
Đành gửi theo dòng cuồn cuộn sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên sông trời tạnh cây hồng,
Sông xanh sóng vỗ xuôi dòng mãi trôi.
Xa nhau nhớ chẳng nên lời,
Gửi theo dòng nước đầy vơi sông dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Trời tạnh cây càng mướt,
Sóng xanh vỗ chẳng ngơi.
Nỗi chia li khó vẽ,
Gởi sóng nước trào sôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời