Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 18/08/2008 02:27

挽王少保汝舟

三孤位重德彌彰,
天下留公在廟堂。
豈止賢勞扶聖主,
曾將忠藎事先皇。
域山江闊惟寒月,
芹洞雲深只夕陽。
悵望不勝情緒切,
東風灑淚寫哀章。

 

Vãn Vương thiếu bảo Nhữ Chu

Tam cô vị trọng đức di chương,
Thiên bất lưu công tại miếu đường!
Khởi chỉ hiền lao phù thánh chúa,
Tằng tương trung tẫn sự tiên hoàng.
Vực Sơn giang khoát duy hàn nguyệt,
Cần Động vân thâm chỉ tịch dương.
Trướng vọng bất thăng tình tự thiết,
Đông phong sái lệ tả ai chương!

 

Dịch nghĩa

Địa vị tam cô trọng yếu, đức càng sáng tỏ,
Trời chẳng để ông ở lại nơi miếu đường nữa.
Há chỉ là tôi hiền tài, phò tá thánh chúa ngày nay,
Mà đã từng đem lòng trung ái, thờ đức tiên hoàng khi trước.
Sông Vực Sơn mênh mông, chỉ còn lại vầng trăng lạnh,
Mây Cần Động ùn ùn, chỉ thấy bóng trời tà.
Ngậm ngùi trông, mối tình xiết bao tha thiết,
Trước gió đông nhỏ lệ, viết bài thơ đau thương!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tam cô trọng yếu, đức tỏ tường,
Trời chẳng lưu ông tại miếu đường.
Đâu chỉ tôi tài phò thánh chúa,
Đã từng trung ái phụng tiên hoàng.
Vực Sơn sông rộng, còn trăng lạnh,
Cần Động mây đùn, lẻ bóng dương.
Buồn ngóng, nỗi lòng khôn tả xiết,
Lệ hàng cầm bút viết đau thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tam công chức trọng đức càng cao
Trời chẳng cho ông ở lại sao!
Há chỉ tôi hiền phò chúa thánh
Từng đem trung hiếu giúp tiên trào
Vực Sơn sông rộng vầng trăng lạnh
Cần Động mây đùn bóng nắng hao
Buồn bã ngùi trông tha thiết nỗi
Gió đông nhỏ lệ viết thơ sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam cô trọng yếu đức càng cao,
Trời chẳng để ông miếu nữa nào.
Há chỉ hiền tài phò thánh chúa,
Từng đem trung nghĩa thờ tiên trào.
Vực Sơn sông lớn vầng trăng lạnh,
Cần Động mây ùn trời bóng tà.
Tha thiết ngùi trông tình xiết nỗi,
Gió đông nhỏ lệ thơ thương sầu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam cô trọng yếu đức cao,
Thờ ông trời chẳng miếu nào nữa đâu.
Há chỉ thánh chúa phò lâu,
Từng đem trung nghĩa thờ đầu trào vua.
Vực Sơn trăng lạnh sông đùa,
Mây ùn Cần Động trời xua bóng tà.
Thiết tha xiết nỗi tình xa,
Gió đông nhỏ lệ thơ ta thương sầu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời