24/03/2023 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Vương thiếu bảo Nhữ Chu
挽王少保汝舟

Tác giả: Trần Đình Thâm - 陳廷深

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2008 02:27

 

Nguyên tác

三孤位重德彌彰,
天下留公在廟堂。
豈止賢勞扶聖主,
曾將忠藎事先皇。
域山江闊惟寒月,
芹洞雲深只夕陽。
悵望不勝情緒切,
東風灑淚寫哀章。

Phiên âm

Tam cô vị trọng đức di chương,
Thiên bất lưu công tại miếu đường!
Khởi chỉ hiền lao phù thánh chúa,
Tằng tương trung tẫn sự tiên hoàng.
Vực Sơn giang khoát duy hàn nguyệt,
Cần Động vân thâm chỉ tịch dương.
Trướng vọng bất thăng tình tự thiết,
Đông phong sái lệ tả ai chương!

Dịch nghĩa

Địa vị tam cô trọng yếu, đức càng sáng tỏ,
Trời chẳng để ông ở lại nơi miếu đường nữa.
Há chỉ là tôi hiền tài, phò tá thánh chúa ngày nay,
Mà đã từng đem lòng trung ái, thờ đức tiên hoàng khi trước.
Sông Vực Sơn mênh mông, chỉ còn lại vầng trăng lạnh,
Mây Cần Động ùn ùn, chỉ thấy bóng trời tà.
Ngậm ngùi trông, mối tình xiết bao tha thiết,
Trước gió đông nhỏ lệ, viết bài thơ đau thương!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tam cô trọng yếu, đức tỏ tường,
Trời chẳng lưu ông tại miếu đường.
Đâu chỉ tôi tài phò thánh chúa,
Đã từng trung ái phụng tiên hoàng.
Vực Sơn sông rộng, còn trăng lạnh,
Cần Động mây đùn, lẻ bóng dương.
Buồn ngóng, nỗi lòng khôn tả xiết,
Lệ hàng cầm bút viết đau thương.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Thâm » Vãn Vương thiếu bảo Nhữ Chu