Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khắc Hiếu (1 bài)
- Vũ Cố (24 bài)
- Nguyễn Như Lâm (2 bài)
- Nguyễn Trực (4 bài)
- Thân Nhân Trung (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/04/2014 13:57 bởi hongha83, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 26/07/2019 20:40 bởi hongha83
Trình Thuấn Du 程舜俞 (1402-1481) vốn họ Trần 陳 nhưng vì tránh tên huý của mẹ vua Lê Thái Tông nên đổi họ là Trình. Ông hiệu Mật Liêu 密寮, người xã Tân Đội, huyện Duy Tiên (nay là xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên), tỉnh Hà Nam. Ông đỗ khoa Minh Kính năm Thuận Thiên thứ 2 đời Lê Thái Tổ (1429) từng đi sứ Minh, làm quan trải các chức Tuyên lực đại phu, Nhập nội Hành khiển, Hàn lâm viện thừa chỉ... Ông có một số tác phẩm thơ văn chữ Hán như Sơn thuỷ hành ngâm, Bắc dư chí, Y gia thủ sách rất có giá trị (chép trong Toàn Việt thi lục).

 

Tuyển tập chung