Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trình Thuấn Du (5 bài)
- Vũ Cố (24 bài)
- Nguyễn Như Lâm (2 bài)
- Lê Thái Tổ (3 bài)
- Nguyễn Trực (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/11/2010 08:57 bởi Vanachi
Nguyễn Khắc Hiếu 阮克孝 (1400-1472) tự Thuấn Thần, quê ở thôn Thanh Khê, xã Hoà Khê, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cùng khoa với Trình Thuấn Du (Duy Tiên), ở khoa Minh Kinh, năm Kỷ Dậu, niên hiệu Thuận Thiên thứ 2 (1429) đời Lê Thái Tổ. Làm quan đến chức Hàn lâm viện trực học sĩ, Nhập thị kinh diên, từng đi sứ sang nhà Minh. Tác phẩm có Thuấn Thần thi tập gồm 40 bài thơ vịnh sơn thuỷ cổ tích. Ngoài ra, ông còn có bốn bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn, một bài chép trong Hoàng Việt thi tuyển của Bùi Huy Bích.

 

Tuyển tập chung