Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/04/2014 08:49 bởi hongha83
Nguyễn Như Lâm 阮如林 (1410-1496) quê Hà Nam, là con tướng quân Nguyễn Chích, khai quốc công thần thời Bình Định vương Lê Lợi. Nguyễn Như Lâm làm quan chưởng bạ trong quân vua Lê đi đánh Đèo Cát Hãn thổ tù châu Ninh Viễn, khi thắng trận trở về ông cáo quan tới Quang Ốc chiêu dân lập ấp, đặt tên là ấp Quang Tiền (năm Nhâm Tý 1432 thời Trịnh đổi ra Quang Ốc) rồi cùng vợ con ở lại trở thành vị tổ lập làng, ông giúp dân khôi phục sau cơn loạn lạc do giặc Minh xâm lược. Thơ ông hiện còn trong sách Hà Nội chí của Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh viết năm Đinh Hợi (1887).

 

Tuyển tập chung