Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2014 09:24

自詠

干戈已定不須官,
富貴從來豈許閑。
鳥盡必然弓自廢,
窩居尋隱義無難。
辰茶墓酒能為樂,
兒到孫臨亦足歡。
睡厭出田觀黍稷,
光前一邑得天安。

 

Tự vịnh

Can qua dĩ định bất tu quan,
Phú quý tòng lai khởi hứa nhàn.
Điểu tận tất nhiên cung tự phế,
Oa cư tầm ẩn nghĩa vô nan.
Thần trà mộ tửu năng vi lạc,
Nhi đáo tôn lâm diệc túc hoan.
Thuỵ yếm xuất điền quan thử tắc,
Quang Tiền nhất ấp đắc thiên an.

 

Dịch nghĩa

Loạn lạc đã thôi rồi thì làm quan chi nữa
Từ xưa đến nay đã giàu sang thì đâu có được sự nhàn
Chim hết rồi tất nhiên cung phải bỏ xó
Đi tìm nơi thôn dã dưới mái tranh ở ẩn chắc không khó
Sớm trà tối rượu thay đổi làm vui
Khi con đến lúc cháu tìm cũng đủ điều phấn khởi
Ngủ chán rồi dậy ra đồng coi quanh ruộng lúa
Thât vậy ấp Quang Tiền này chắc trời để sẵn mà ban cho ta


Bài này chép trong sách Hà Nội chí của Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Giáo mác thôi rồi cũng bỏ quan
Giàu sang từ trước có đâu nhàn
Hết chim hẳn vậy cung tên xếp
Mái cỏ đi tìm chốn ẩn thân
Tối rượu sớm trà vui đắp đổi
Con tìm cháu hỏi chuyện lan man
Ngủ rồi ra ruộng coi ngô lúa
Trời định Quang Tiền đất lộc ban

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Loạn lạc yên rồi nên bỏ quan,
Từ cổ giàu sang đâu có nhàn.
Chim hết tất nhiên cung phải bỏ,
Thôn quê tranh cỏ ẩn bao tàng.
Sớm trà tối rượu vui thay đổi.
Phấn khởi được con cháu hỏi han.
Ngủ chán dậy ra đồng xét lúa,
Quang Tiền này thật ấp trời ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời