30/01/2023 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự vịnh
自詠

Tác giả: Nguyễn Như Lâm - 阮如林

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2014 09:24

 

Nguyên tác

干戈已定不須官,
富貴從來豈許閑。
鳥盡必然弓自廢,
窩居尋隱義無難。
辰茶墓酒能為樂,
兒到孫臨亦足歡。
睡厭出田觀黍稷,
光前一邑得天安。

Phiên âm

Can qua dĩ định bất tu quan,
Phú quý tòng lai khởi hứa nhàn.
Điểu tận tất nhiên cung tự phế,
Oa cư tầm ẩn nghĩa vô nan.
Thần trà mộ tửu năng vi lạc,
Nhi đáo tôn lâm diệc túc hoan.
Thuỵ yếm xuất điền quan thử tắc,
Quang Tiền[1] nhất ấp đắc thiên an.

Dịch nghĩa

Loạn lạc đã thôi rồi thì làm quan chi nữa
Từ xưa đến nay đã giàu sang thì đâu có được sự nhàn
Chim hết rồi tất nhiên cung phải bỏ xó
Đi tìm nơi thôn dã dưới mái tranh ở ẩn chắc không khó
Sớm trà tối rượu thay đổi làm vui
Khi con đến lúc cháu tìm cũng đủ điều phấn khởi
Ngủ chán rồi dậy ra đồng coi quanh ruộng lúa
Thât vậy ấp Quang Tiền này chắc trời để sẵn mà ban cho ta

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Giáo mác thôi rồi cũng bỏ quan
Giàu sang từ trước có đâu nhàn
Hết chim hẳn vậy cung tên xếp
Mái cỏ đi tìm chốn ẩn thân
Tối rượu sớm trà vui đắp đổi
Con tìm cháu hỏi chuyện lan man
Ngủ rồi ra ruộng coi ngô lúa
Trời định Quang Tiền đất lộc ban
Bài này chép trong sách Hà Nội chí của Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999
[1] Tên ấp, nay là vùng thôn Quang Ốc xã Bắc Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Như Lâm » Tự vịnh