Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Thân Nhân Trung (14 bài)
- Lương Như Hộc (2 bài)
- Hoàng Mông (1 bài)
- Lê Thái Tông (2 bài)
- Nguyễn Như Đổ (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Bình Lục (3 bài)
- Bùi Văn Nguyên (2 bài)
- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Ngô Tằng Giao (1 bài)
Tạo ngày 14/06/2006 06:13 bởi Vanachi
Nguyễn Trực 阮直 (1417-1474) tự Công Dĩnh, hiệu Hu Liêu, người làng Bối Khê, huyện Ứng Thiên, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Oai, Hà Đông), đỗ trạng nguyên khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) đời Lê Thái Tông. Khi Lê Nhân Tông mất, ông cáo bệnh về hưu. Làm quan đến Hàn lâm viện Thị giảng, kiêm Quốc Tử Giám tế tửu, đi sứ nhà Minh gặp khi thi hội, ứng chế ông lại đỗ đầu. Người đương thời gọi ông là Lưỡng quốc Trạng nguyên. Hiện còn các tác phẩm: Bảo anh lương phương (y học), Hu Liêu tập (văn), Ngu nhàm (văn), Bố Khê thi tập (thơ).