13.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
24 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khắc Hiếu (1 bài)
- Trình Thuấn Du (5 bài)
- Lê Thái Tổ (3 bài)
- Đào Công Soạn (2 bài)
- Nguyễn Trãi (381 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/03/2013 09:15 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 04/03/2013 05:49 bởi hongha83
Vũ Cố 娬故 (1395-1446) là danh sĩ đời Lê, văn võ song toàn. Ông sinh tại thôn Ao Cá, xã Vũ Xá, huyện Thanh Liêm, phủ Lỵ Nhân, đạo Sơn Nam (nay là xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Khi Lê Lợi tiến đánh giặc Minh, ông đã tham gia cùng vua đánh đông dẹp tây, lập được nhiều chiến công lớn, được Lê Lợi cho làm tham tướng trong Bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn và được mang quốc tính là Lê Cố. Ông là người có công trong trận đánh chém Liễu Thăng trên đỉnh núi Mã Yên. Sau khi chiến thắng, năm Kỷ Dậu Thuận Thiên 2 (1429), vua Lê Thái Tổ phong Vũ Cố làm chức Ái Châu mục, ông dâng biểu không nhận, chỉ xin lấy ba xã quê nhà làm dân thần tử. Vua chuẩn cho rồi phong ông tước Đại Vương. Ông qua đời năm Bính Dần (1446) thọ 52 tuổi. Thơ Vũ Cố hiện còn hơn 20 bài.