Sống làm tướng vậy thác làm thần
Đừng cố bon chen việc thế nhân
Giữa tiệc chung vui lời tạc nghĩa:
Tình dân để lại vững muôn xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)