26/10/2021 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dân tình
民情

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2013 10:05

 

Nguyên tác

生為將也化為神,
何必區區作世人。
雖是酒中歡飲語,
情留民社億年春。

Phiên âm

Sinh vi tương dã hoá vi thần,
Hà tất khu khu tác thế nhân.
Tuy thị tửu trung hoan ẩm ngữ,
Tình lưu dân xã ức niên xuân.

Dịch nghĩa

Sống đã là tướng thì khi chết sẽ là thần
Cho nên việc gì phải bon chen với người đời
Trong buổi uống rượu hôm nay ta nói rằng:
Chỉ có tình dân mới là muôn đời bền vững

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Sống làm tướng vậy thác làm thần
Đừng cố bon chen việc thế nhân
Giữa tiệc chung vui lời tạc nghĩa:
Tình dân để lại vững muôn xuân
Nguồn:
1. Thơ Thanh Liêm, NXB Lao động, 1999
2. Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Dân tình