Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
12 bài thơ, 18 bài dịch
Tạo ngày 28/03/2011 20:12 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/03/2013 15:07 bởi hongha83
Trần Tuấn Đạt (1944-) là nhà thơ, quê ở Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nguyên là chuyên viên đo vẽ bản đồ. Đã công tác tại: Viện quy hoạch và thiết kế than; Tổng cục kỹ thuật quân đội nhân dân Việt Nam; Viện thiết kế Bộ Quốc Phòng.

Tác phẩm:
- Có một làng quê (thơ), Hội VHNT Hà Nam, 1998.
- Nguồn đá (thơ), NXB Lao động, 2000.
- Vũ Cố đại vương, NXB Lao động, 2004
- Thượng thư tiến sĩ Trương Công Giai, NXB Khoa học xã hội, 2008.
- Thóc cỏ (thơ), NXB Hội nhà văn, 2005.

 

Nguồn đá (2000)

Thơ dịch tác giả khác