Ông cũng là anh ruột của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Nhưng với tôi thơ của ông chân phương hơn, nhưng cũng sâu sắc, đắm thắm hơn rất nhiều!