223.45
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (60 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Phùng Khắc Bắc (36 bài)
Tạo ngày 01/04/2005 10:52 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/05/2008 20:36 bởi Cammy
Vũ Đình Minh sinh ngày 30/12/1944 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Thể loại sáng tác: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết.

Các tác phẩm:
- Lời từ đất (1973)
- Gió đồng (1978)
- Mưa trước cửa nhà (1982)
- Mưa tiếp ở thượng nguồn (1983)
- Ông già ngồi dưới vòm cây gạo (1986)
- Mùa cạn (1988)
- Một giờ làm quan (1988)

 

Tuyển tập chung