thơ hay quá ah! có thể nói đời người gắn liền với nỗi buồn triền miên của vũ trụ...!!! nếu như hok có nỗi buồn thì đời người chẳng có niềm vui ^&^. 9 day

ntl.thanhloi