Tình yêu !
Anh mất em như mùa hè mất nắng
Con chim mất tiếng hót

Bâng khuâng
Bây giờ em có chồng rồi
Sao em vẫn mặc áo hồi anh may .