Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ...!!!... vào 22/04/2009 23:51

Bông hoa nào có nói gì
Gần cây thì có lạ chi bóng cành
Đàn bà ưa đứa tinh ranh
Thánh nhân thích đãi những anh khù khờ
Kẻ khôn sẽ dại bất ngờ
Trước chê trời thấp bây giờ đi khom
Gỗ vuông đẽo chẳng nên tròn
Mèo già trông thấy chuột con, thì chào…


Vũng Tàu 5-1992