Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2014 21:49

Đường leo núi uốn ngỡ rồng sa
Thắt ruột trườn lên thung lũng hoa
Cõng nợ cõng xe oằn khói lửa
Cõng phần nặng khổ thế nhân ta


1969-2000

Nguồn: Trần Tuấn Đạt, Nguồn đá, NXB Lao động, 2000