có ai có địa chỉ của bác Trần Tuấn Đạt không sin gửi cho tôi theo địa chỉ: 0974 292 396 đã lâu lắm rồi tôi không biết tin gì về bác ấy tôi vô cùng muốn gặp. chân thành cảm ơn các bạn