Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2014 17:35

Đạp xe mải miết suốt ngày
Đường xa khô khát nắng bay hững hờ
Đồng không mông quạnh lơ thơ
Em trao bát nước uống ngơ ngẩn chiều


Cổ Kênh - Chí Linh
25-5-1971

Nguồn: Trần Tuấn Đạt, Nguồn đá, NXB Lao động, 2000