Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2014 17:37

Đêm mưa hun hút sơn khê
Nằm nghe nhạc dội bộn bề chon von
CÒn trời, còn nước, còn non
Còn đi khảo sát đời còn suối reo


Khe Hùm 8-1969

Nguồn: Trần Tuấn Đạt, Nguồn đá, NXB Lao động, 2000