Núi cao hồ nước giữa trời mây
Thơ nhạc cảnh tiên say ngất ngây
Vũ trụ ban ta nghiên bút vẽ
Non sông gấm vóc thắm tình thay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)